All posts by Łukasz Jasiński

O pracy telemarketera słów kilka

Wiele młodych osób decyduje się na pracę w call center w celu zarobienia swoich pierwszych, własnych pieniędzy. Z czym wiąże się praca telemarketera?

praca telemarketera w call center plusy i minusy

Z pewnością pozwala rozwinąć wiele przydatnych umiejętności, takich jak odporność na stres czy  zdolność do pracy w grupie. Czytaj dalej

RODO w call center – obowiązki informacyjne

Jak już wcześniej ustaliliśmy, prowadząc telemarketing trudno ustrzec się przetwarzania danych osobowych. Praktycznie każde call center podlega przepisom RODO i musi wypełniać związane z tym obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który został dość szczegółowo określony w RODO.

obowiązki informacyjne rodo w calll center, dane tajne i do ujawnienia

Przejrzyjmy w takim razie jakie formułki musi wyrecytować konsultant klientowi w przypadku przetwarzania jego danych.

Czytaj dalej

Najczęściej popełniane błędy w rozmowie telemarketingowej

Zrzucanie odpowiedzialności za pogarszającą się sytuację w firmie na współpracowników oraz bezproduktywna analiza negatywnych skutków - brzmi znajomo? Walka z problemami wcale nie musi tak wyglądać! Każdy z nas popełnia w swojej pracy błędy - czasem mniejsze a czasem większe. Czy zgodzisz się z twierdzeniem, że dążenie do zmniejszenia ich ilości jest ważniejsze niż przypisywanie winom twarzy?

sukces, eliminacja błędów, celowanie w dziesiątkę

Jak więc zmniejszyć ilość potknięć w pracy? Z pewnością kluczowe jest zrozumienie z czego problem wynika.

Czytaj dalej

RODO a dzwonienie do firm

Temat, który dość często pojawia się w pytaniach na temat przetwarzania danych osobowych w call center - czy prowadząc akcje telemarketingowe tylko w kanale B2B, Call Center podlega RODO?

telefon, dzwonienie do firm, RODO, stary telefon, wybieranie numeru, notatki podczas dzwonienia

To zależy. Czyli odpowiedź jak zwykle nie jest jednoznaczna, ponieważ wymaga analizy pewnych faktów związanych z formą prowadzenia firmy, i zakresem przetwarzanych informacji.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić formę prawną firmy, z którą mamy zamiar nawiązać kontakt telemarketingowy. Czytaj dalej

RODO w call center – co to są dane szczególne

Analizując temat danych osobowych możemy spotkać się z rozgraniczeniem na dane osobowe (w domyśle dane osobowe zwykłe) i dane szczególne, zwane inaczej danymi wrażliwymi.

odcisk palca, DNA, dane szczegółowe, RODO

Zgodnie z definicją RODO dowiadujemy się, że "dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); Czytaj dalej

RODO w call center – kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Dotychczas kontrolę nad danymi osobowymi w przedsiębiorstwie sprawował Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), natomiast w nowych przepisach unijnych została zdefiniowana na to miejsce rola Inspektora Ochrony Danych (IOD). RODO dość szczegółowo precyzuje role i obowiązki IODa. Rozważania na temat Inspektora warto zacząć od odpowiedzenia na pytanie, czy w naszym przypadku RODO nakłada obowiązek powołania takiego stanowiska w przedsiębiorstwie.

kontrola, ochrona danych, inspektor danych osobowych, rodo, IOD

W Artykule 37 RODO możemy przeczytać, że:

Administrator i podmiot przetwarzający wyznaczają inspektora ochrony danych, zawsze gdy: Czytaj dalej

RODO w call center – administrator danych osobowych

Jak zwykle, analizując poszczególne zakresy zagadnień RODO, warto zacząć od oficjalnej definicji. I tak, w unijnym rozporządzeniu możemy przeczytać że:

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

administrator danych w call center, rodo

Najprościej rzecz ujmując, Administratorem Danych Osobowych (inaczej ADO) jest właściciel danych. Jak tylko zaczynasz przetwarzać dane osobowe, z automatu stajesz się ADO. Sytuacja oczywiście dotyczy firm i działalności gospodarczych, w ramach prowadzenia działań zarobkowych, ponieważ przetwarzając dane osobowe na użytek osobisty RODO nas nie dotyczy. Czytaj dalej

RODO w call center – czy numer telefonu to dane osobowe?

Po wprowadzeniu RODO pojawiły się od razu pomysły typu "Usunę z systemu call center wszystkie dane, załaduje tylko numery telefonów, a podczas rozmowy nie będę pytać o dane osobowe, tylko będziemy się posługiwać identyfikatorem...." Wraz z pomysłem zrodziły się jednak wątpliwości, czy jednak numer telefonu to aby nie są już dane osobowe podlegające RODO?

numer telefonu, czy numer telefonu to dane osobowe - RODO

Abstrahując od pytania z tytułu, rozważanie  zacznijmy od tego, że ustawa z 5 grudnia 2014 roku  o prawach konsumenta, z założenia zakazuje kontaktów telemarketingowych Czytaj dalej

RODO w Call Center – czym jest przetwarzanie danych osobowych

Wielokrotnie spotkaliśmy się już z opiniami przedsiębiorców typu, "przecież ja trzymam w systemie call center / CRMie / pliku excela tylko dane na temat moich klientów, ja wcale tych danych nie przetwarzam" albo "nie prowadzę przecież call center, to że wyślę do moich klientów mailing z nową ofertą nie oznacza przecież, że przetwarzam w jakiś sposób ich dane - przecież to moi klienci."

przetwarzanie danych osobówych jak przetwarzanie truskawek

Otóż z przetwarzaniem danych osobowych nie jest tak, jak z domowymi przetworami na zimę. Przetwarzając truskawki na dżem truskawkowy faktycznie mówimy o fizycznym przetwarzaniu, natomiast w kwestii danych osobowych wystarczy, że trzymasz truskawki poukładane w koszyku i to już kwalifikuje się już pod ich przetwarzanie. Czytaj dalej

RODO w Call Center – co to są dane osobowe?

Zacznijmy od, zdaje się, najprostszego zagadnienia - określenia, co to są dane osobowe i czy w naszym przypadku możemy w ogóle mówić, że przetwarzamy dane osobowe. Najlepiej w takim przypadku odnieść się do definicji danych osobowych, zarówno zawartej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. jak i RODO.

dane osobowe, rodo, przetwarzanie danych osobowych

RODO definiuje, że "dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, Czytaj dalej