All posts by Łukasz Jasiński

RODO w call center – administrator danych osobowych

Jak zwykle, analizując poszczególne zakresy zagadnień RODO, warto zacząć od oficjalnej definicji. I tak, w unijnym rozporządzeniu możemy przeczytać że:

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

administrator danych w call center, rodo

Najprościej rzecz ujmując, Administratorem Danych Osobowych (inaczej ADO) jest właściciel danych. Jak tylko zaczynasz przetwarzać dane osobowe, z automatu stajesz się ADO. Sytuacja oczywiście dotyczy firm i działalności gospodarczych, w ramach prowadzenia działań zarobkowych, ponieważ przetwarzając dane osobowe na użytek osobisty RODO nas nie dotyczy. Czytaj dalej

RODO w call center – czy numer telefonu to dane osobowe?

Po wprowadzeniu RODO pojawiły się od razu pomysły typu "Usunę z systemu call center wszystkie dane, załaduje tylko numery telefonów, a podczas rozmowy nie będę pytać o dane osobowe, tylko będziemy się posługiwać identyfikatorem...." Wraz z pomysłem zrodziły się jednak wątpliwości, czy jednak numer telefonu to aby nie są już dane osobowe podlegające RODO?

numer telefonu, czy numer telefonu to dane osobowe - RODO

Abstrahując od pytania z tytułu, rozważanie  zacznijmy od tego, że ustawa z 5 grudnia 2014 roku  o prawach konsumenta, z założenia zakazuje kontaktów telemarketingowych Czytaj dalej

RODO w Call Center – czym jest przetwarzanie danych osobowych

Wielokrotnie spotkaliśmy się już z opiniami przedsiębiorców typu, "przecież ja trzymam w systemie call center / CRMie / pliku excela tylko dane na temat moich klientów, ja wcale tych danych nie przetwarzam" albo "nie prowadzę przecież call center, to że wyślę do moich klientów mailing z nową ofertą nie oznacza przecież, że przetwarzam w jakiś sposób ich dane - przecież to moi klienci."

przetwarzanie danych osobówych jak przetwarzanie truskawek

Otóż z przetwarzaniem danych osobowych nie jest tak, jak z domowymi przetworami na zimę. Przetwarzając truskawki na dżem truskawkowy faktycznie mówimy o fizycznym przetwarzaniu, natomiast w kwestii danych osobowych wystarczy, że trzymasz truskawki poukładane w koszyku i to już kwalifikuje się już pod ich przetwarzanie. Czytaj dalej

RODO w Call Center – co to są dane osobowe?

Zacznijmy od, zdaje się, najprostszego zagadnienia - określenia, co to są dane osobowe i czy w naszym przypadku możemy w ogóle mówić, że przetwarzamy dane osobowe. Najlepiej w takim przypadku odnieść się do definicji danych osobowych, zarówno zawartej w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. jak i RODO.

dane osobowe, rodo, przetwarzanie danych osobowych

RODO definiuje, że "dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, Czytaj dalej

RODO w call center

W branży call center czas liczony jest kolejnymi restrykcjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. To coś jak kolejne ery w historii świata.

rodo, ograniczenia, zasady rodo

Czas przed 1997 rokiem to era, kiedy prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych było uregulowane Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i prawami zawartymi w konstytucji, wymagającymi poszanowania godności i wolności ludzkiej. Do czasu wprowadzenia szczegółowego prawa dotyczącego danych osobowych, każdy rodzaj posługiwania się informacją o konkretnym człowieku, mógł być postrzegany w świetle prawa jako wkroczenie w sferę prywatności, aczkolwiek w tamtych czasach zazwyczaj nikt nie przywiązał do tego większej wagi. Co więcej, czasy socjalizmu w Polsce przyzwyczaiły społeczeństwo do systemowych ograniczeń w strefie prywatności. Czytaj dalej

Pomoc na każdym kroku!

Aby zagwarantować Ci najwyższą jakość obsługi wprowadziliśmy nową funkcjonalność - rozwijane okienko pomocy dostępne w każdym momencie korzystania z aplikacji systemu Call Center Online.

system call center online wsparcie techniczne, help desk dla call center

System Call Center Online jest bardzo prosty i intuicyjny w obsłudze - aczkolwiek jak każda aplikacja, może wymagać chwili by móc w pełni zrozumieć "intencje autora". W takiej sytuacji, nie marnuj swojego czasu tylko śmiało napisz do nas. Sprawdź i przekonaj się, jak szybko możesz uzyskać wsparcie techniczne w systemie Call Center Online. Czytaj dalej

Słownik pojęć i terminów

słownik terminologii technicznej używanej w call center online

Z myślą o ułatwieniu odbioru naszych artykułów i szkoleń przygotowaliśmy dla Ciebie spis najczęściej stosowanych pojęć, charakterystycznych dla środowiska call center.

Czytaj dalej

Zdalny monitoring w systemie CCO

Praca Agentów okiem Administratora

W wielu firmach nad pracą konsultantów czuwa supervisor, czyli osoba nadzorująca. W celu zoptymalizowania sposobu kontrolowania postępów i efektów działań agentów przygotowaliśmy rozbudowany i precyzyjny system zdalnego monitoringu.

Zdalny monitoring online pracy telemarketerów w call center

Informacje o statystykach sukcesów i możliwość odsłuchiwania rozmów pozwalają nie tylko sprawdzić jakość pracy konsultantów, ale również umożliwiają ciągłe udoskonalenie i personalizowanie systemu. Czytaj dalej

Kampanie telemarketingowe w systemie call center

Kampania telemarketingowa

Kampania telemarketingowa to ogół działań  zmierzających do osiągnięcia zakładanego celu marketingowego obejmujących wykorzystanie telefonu jako środka komunikacji.

statystyki w kampaniach telemarketingowych w systemie call center online

Kampanie w systemie CCO, ze względu na ich specyfikę informatyczną Czytaj dalej

uprawienia w systemie Call Center Online – Agent Call Center Online

Agent (konsultant, telemarketer)

Agent (konsultant, telemarketer) to osoba odpowiedzialna za kontakt z klientami w określonych kampanii telemarketingowych, zgodnie z otrzymanymi od Administratora uprawieniami.

agent, konsultant call center w systemie call center online - telemarketer

Agent postępując zgodnie z instrukcjami pozostawionymi mu przez Administratora w skrypcie rozmowy (swoistym scenariuszu rozmowy) i dąży do zrealizowania celów kampanii telefonicznej. Czytaj dalej