Automatyczna ocena rozmowy z konsultantem przez klienta

Oprogramowanie call center

Wiele call center umożliwia ocenę rozmowy, którą klient właśnie przeprowadził z  doradcą. To nieskomplikowane narzędzie jest bardzo ważnym, obiektywnym  elementem oceny pracowniczej.

ocena rozmowy

Ankieta przeprowadzana jest przez pilota IVR lub SMSy tekstowe bądź głosowe, gdzie automat zadaje pytania i prosi klienta, by naciskając odpowiedni przycisk w  telefonie ocenić jakość rozmowy.

Skala ocen wygląda przeważnie tak:

  • 6 – doskonale
  • 5- bardzo dobrze
  • 4 – dobrze
  • 3 wystarczająco
  • 2 – słabo
  • 1 – źle.

Doradcy skarżą się, że klienci przyznają im słabe noty  przez pomyłkę, albo dla zabawy. Standardem jest również negatywna ocena rozmowy, w przypadku gdy klient zadzwonił ze sprawą, której ze względów proceduralnych konsultant nie mógł załatwić telefonicznie.  W przypadku słabej oceny rozmowy, dzięki nagrywaniu rozmów,  lider call center ma możliwość jej odsłuchania  i ustalenia realnej jakości obsługi. Nagrywanie rozmowy umożliwiania  również przeanalizowanie jej wspólnie konsultantem i wskazanie dobrych elementów, i tych do poprawy. Raporty z automatycznych ocen wystawionych przez klienta ułatwiają wybór rozmów do oceny pracy telemarketera.

Szukasz profesjonalnego  rozwiązania do telefonicznej obsługi klienta? Skontaktuj się z nami!