Poznaj funkcje systemu Call Center Nexus


Zadaniem system Nexus jest wsparcie użytkowników w każdej warstwie pracy call center. Oprogramowanie udostępnia narzędzia do wykonywania, zarządzania oraz monitoringu kontaktów. Wielofunkcyjność oraz elastyczna budowa gwarantują, że może być wykorzystywany zarówno jako podstawowy składnik samodzielnego call center jak i wsparcie działów związanych z obsługą klienta.

Kanały obsługi

VoIP
GSM
ISDN
PSTN
E-MAIL
SMS
VOICE SMS
HLR

Wychodzący ruch telefoniczny

Dialer (automatyczne wybieranie połączeń)
Preview (manaulne zarządzanie połączeniami)
Call blending
Zaawansowne zarządzanie danymi biznesowymi
Scenariusze rozmów
Praca w wielu kampaniach
Priorytetyzacja kontaktów
Obsługa kontaktów z wieloma numerami telefonów
Harmonogramowanie kontaktów
Przydzielanie kontaktów telemarketerom
Giełda kontaktów
Wykrywanie poczty głosowej i faxu
Zarządzanie ilością prób kontaktów
Łatwe zarządzanie informacją o kliencie (CRM)

Przychodzący ruch telefoniczny

IVR dla każdej kampanii
Dostępność agenta w wielu kampaniach
Call blending
Scenariusze rozmów
Kolejkowanie połączeń
Identyfikacja dzwoniącego
Baza nieodebranych połączeń
Łatwe zarządzanie informacją o kliencie (CRM)

IVR (interaktywne zapowiedzi głosowe)

Zaawansowany edytor IVR (WYSIWYG)
Menadżer drzew IVR
Graficzne zarządzanie algorytmem
Łatwa integracja z systemami zewnętrznymi
Eksport konfiguracji IVR na centralę

CRM (zarządzanie informacją o kliencie)

Edytor cech kilenta
Zaawansowana wyszukiwarka klientów
Filtry cech
Historia kontaktów z klientem w podziale na kanały kolaboracji
Import danych klienckich do kampanii telefonicznych
Intgracja z formularzem WWW
API
Eksport informacji do programu Excel
Import informacji z programu Excel

Monitoring pracy call center

Podgląd aktywności agentów online
Statystyki pracy
Dobowy rozkład ruchu
Przesyłanie komunikatów agentowi w trakcie rozmowy
Podsłuchiwanie online
Wallboard
Stan pracy centrali
Eksport statystyk do programu Excel

Nagrywanie rozmów

Nagrywanie automatyczne
Zaawansowana wyszukiwarka nagrań
Tagowanie rozmów
Narzędzia do oceny rozmowy
Eksport nagrania
Eksport paczek nagrań
Odtwarzanie nagrań w systemie
Nazwy nagrań zawierają podstawie informacje o rozmowie

Scenariusze rozmów

Automatyczne scenariusze kampanii
Zaawnasowany edytor scenariuszy (WYSIWYG)
Klonowanie scenariuszy
Tworzenie dynamicznych formularzy
Wysyłka SMSów podczas rozmowy
Wysyłka E-maili podczas rozmowy
Wysyłka załączników
Wielostronicowe skrypty
Klonowanie skryptów
Zarządzanie wersjami scenariuszy rozmów
Możliwość podmiany scenariuszy w trakcie pracy agentów
Narzędzia prezentacji odpowiedzi na obiekcje klienta
Dynamiczne tworzenie E-maili w oparciu o szablony