BUDOWA CALL CENTER W ŚWIETLE PRZEPISÓW BHP

Polskie przepisy prawne nie przewidują specjalnych norm pracy dla pracowników Call Center, dlatego należy przyjąć ogólne wytyczne dotyczące projektowania stanowisk pracy biurowej oraz wymogi dla stanowisk komputerowych określone w Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na podstawie obowiązujących przepisów i norm oraz naszego wieloletniego doświadczenia stworzyliśmy listę wskazówek, dzięki którym Twoje Call Center będzie funkcjonowało w sposób efektywny, legalny i bezproblemowy:

  • biurka i krzesła w Call Center nie powinny powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo szkieletowego, muszą być ergonomiczne, a ich konstrukcja nie powinna powodować zmęczenia wzroku;
  • stanowisko telemarketera powinno być wyposażone w komputer oraz osobny monitor, to oznacza, że praca na laptopach nie jest zgodna z przepisami;
  • ustawienie ekranu monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicia światła;
  • konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia - to kolejny punkt, który mówi o wykluczeniu laptopów w pracy telemarketerów, chyba że z zewnętrznymi klawiaturami i monitorami;
  • krzesło telemarketera powinno posiadać dostateczną stabilność, stosowne wymiary, regulacje, możliwość obrotu i podłokietniki;
  • odległość oczu pracownika od ekranu monitora powinna wynosić 400 ? 750 mm;
  • oprócz górnego światła zaleca się wyposażenie stanowisk telemarketerów w lampki biurkowe;
  • temperatura w pomieszczeniach biurowych nie powinna być niższa niż 18°C, ale uwaga - z naszego doświadczenia wynika, że 18 °C to trochę za zimno i lepiej podnieść temperaturę o 2 stopnie;
  • bardzo ważne dla zdrowia pracowników dobrego Call Center jest, aby strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie był skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy, ponieważ powoduje to znaczące obciążenie dla krtani i strun głosowych;
  • dopuszczalny próg hałasu na stanowisku pracy to maksymalnie 80dB, w odniesieniu do 8 godzinnego dobowego wymiaru pracy. Jest to jednak hałas absolutnie niedopuszczalny w Call Center! Naszym zdaniem 55 dB to maksymalny poziom hałasu w Call Center, przy czym zaleca się maksymalne obniżanie tej wartości, poprzez zastosowanie technologii pochłaniających i rozpraszających fale dźwiękowe. Przykładowo przeciętna rozmowa 2 osób obywa się w głośności 40 do 50dB, zaś poziom powyżej 55 dB można określić jako rozmowę ?głosem podniesionym