Call Center sprzedaż usług

Zgoda na telemarketing

Sprzedaż usług za pomocą call center, jest w polskim prawie obwarowana kilkoma przepisami regulującymi:

  • zasady kontaktu za pomocą tzw telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,
  • zasady sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • zasady przetwarzania danych osobowych - RODO.

sprzedaż call center

Zacznijmy od tego, że aby zadzwonić do potencjalnego klienta, w sprawie przedstawienia oferty handlowej, zgodnie z prawem należy mieć na uwadze, że "zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę".  Oznacza to, że możemy  zadzwonić tylko pod warunkiem, że klient wyraził wcześniej na to zgodę, ale w jakiej formie, tego ustawodawca już nie określił.

Czy możemy zadzwonić i zapytać w pierwszych słowach rozmówcę, czy wyraża zgodę na przestawienie oferty, jest kwestią interpretacji prawników. Sądy w sprawach dotyczących nieuprawnionego kontaktu handlowego wydają całkowicie rozbieżne wyroki, jeśli więc nie masz "uprzedniej zgody" Twojego rozmówcy na przedstawienie oferty handlowej, ponosisz świadome ryzyko biznesowe prowadzenia tego typu działań handlowych.

Kolejna kwestia, z którą musisz się zmierzyć, to przepisy regulujące zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa. Oprócz obowiązków informacyjnych regulujących, o czym klient musi zostać poinformowany, najważniejszą zasadą jest nieważność umów zawieranych TYLKO przez telefon. W przypadku oferowania usług przez telefon, sprzedawca zobowiązany jest potwierdzić treść umowy na papierze lub innym trwałym nośniku. Trwały nośnik musi pozwolić na odtworzenie informacji dotyczącej warunków umowy bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą, dlatego trwałym nośnikiem nie jest nagrana rozmowa przechowywana w systemie call center.  Umowę uważa się za zawartą, jeżeli klient po otrzymaniu treści umowy wyrazi na nią zgodę na papierze lub innym trwałym nośniku i dostarczy ją przedsiębiorcy. Dopuszcza się natomiast, że podpisaną papierową umowę klient dostarczy przedsiębiorcy w postaci skanu wysłanego na adres e-mail.

Ostatni temat dotyczący sprzedaży usług przez call center, jaki należy poruszyć, to kwestia zasad przetwarzania danych osobowych, i najnowszych przepisów RODO. Z definicji możesz tutaj założyć, że prowadząc sprzedaż usług w call center, na pewno przetwarzasz dane osobowe. Temat jest na tyle złożony, że napisaliśmy na ten temat osobną serię artykułów, do lektury której, zapraszamy.

Niniejszy artykuł nie stanowią porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w artykułach stanowią wyraz poglądów autorów na tematy związane z treścią przepisów prawa. Autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.