JAK ROZPOCZĄĆ W SYSTEMIE CALL CENTER PRACĘ W TRYBIE INFOLINIA?

KROK 1: ustalenie numeracji.

W celu rozpoczęcia przyjmowania połączeń od klientów należy ustalić numer telefonu, z którego będziemy przyjmować połączenia. Może to być 1 numer telefonu lub pula numeracji zakupiona od dowolnego operatora VoIP. Należy również ustalić czy będzie to standardowy numer telefonu czy może infolinia ma działać na numeracji bezpłatnej 800? lub numeracji z podziałem opłaty np. 801? Od tego zależy, jaką opłatę będzie ponosił klient dzwoniący na infolinię.

KROK 2: określenie godzin pracy infolinii.

Dzięki temu w zależności od tego o której godzinie klient wykona połączenie:

  • zostanie przełączony bezpośrednio do konsultanta,
  • otrzyma komunikat zapowiedzi o godzinach pracy infolinii,
  • system przełączy rozmowę na telefon komórkowy do dyżurującego pracownika.

Oprócz konfiguracji standardowej infolinii z bezpośrednim przełączeniem do konsultantów, System Call Center umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji IVR, pozwalających na automatyczną obsługę klienta, np.:

  • logowanie z wykorzystaniem PINu,
  • automatyczne sprawdzenie salda,
  • automatyczna informacja o statusie zamówienia,
  • automatyczna informacja o stanie zadłużenia itp.

System Call Center można również skonfigurować z wykorzystaniem numeracji o podwyższonej opłacie np. 708? i zarabiać na świadczeniu usług premium rate.