JAK ZBUDOWAĆ CALL CENTER – NORMY DOTYCZĄCE POWIERZCHNI BIUROWEJ

W Polsce nie ma odrębnych przepisów dotyczących norma dla pomieszczeń Call Center, dlatego jako obowiązujące należy przyjąć te, które mówią o pracy biurowej.

Obecnie w większości Call Center na jedno stanowisko przypada około 2,5 do 3,5 m2 . Co na to przepisy?

Zgodnie z polskim prawem na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy (tj. tych,  w których pracownicy  przebywają powyżej 4 godzin) powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2  wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez maszyny i inne wyposażenie stanowisk pracy), a wysokość pomieszczeń stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 m w świetle.