Prawo do bycia zapomnianym

crm

Od 25 maja 2018 roku, dane osób fizycznych będą chronione na nowych zasadach.

Rozporządzenie unijne z 27 kwietnia 2016 (2016/679) kładzie nowe obowiązki na administratorów danych osobowych. Osoby fizyczne zyskują uprawnienia i kluczowe informacje dotyczące sposobu i celu przetwarzania ich danych. Zyskują świadomość tego, co dzieje się z ich danymi i jakie jest ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Osoba fizyczna zyskuje uprawnienia:

 • dostępu do danych i informacji
 • żądania sprostowania i uzupełniania danych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • do przeniesienia danych
 • do bycia zapomnianym

Osoba fizyczna wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych zyskuje dostęp do informacji o:

 • tożsamości i danych kontaktowych administratora
 • celu przetwarzania danych osobowych (np. cele marketingowe)
 • informacji o odbiorcach danych osobowych
 • okresu przez jaki dane osobowe będą przetwarzane (np. przez czas trwania umowy)
 • informacji o wykorzystywaniu danych do profilowania
 • informacji o zamiarze przekazania danych poza Unię Europejską
 • informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu, a także o prawie do przenoszenia danych.

Język dotyczący zgód na przetwarzanie danych osobowych ma być maksymalnie uproszczony, koniec z tzw. drobnym drukiem. Usunięcie zgód dla klientów ma być równie proste jak ich wyrażenie.
Dla administratorów danych osobowych oznacza to konieczność opracowania nowych metod formy i komunikacji z osobami, od których chcą pozyskać dane.
Osoba fizyczna będzie mogła w każdym momencie wystąpić do administratora by sprostować, uzupełnić, usunąć czy otrzymać kopię swoich danych osobowych.

Najsilniejszym uprawnieniem jest prawo do bycia zapomnianym. Na wniosek klienta, administrator ma obowiązek niezwłocznego usunięcia naszych danych ze wszystkich swoich baz.
Jeśli podstawą przetwarzania danych jest umowa, dane mogą być przetwarzane przez czas jej obowiązywania. W innych przypadkach – usunięcie ma nastąpić niezwłocznie.