RODO w call center – administrator danych osobowych

RODO w call center

Jak zwykle, analizując poszczególne zakresy zagadnień RODO, warto zacząć od oficjalnej definicji. I tak, w unijnym rozporządzeniu możemy przeczytać że:

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

administrator danych w call center, rodo

Najprościej rzecz ujmując, Administratorem Danych Osobowych (inaczej ADO) jest właściciel danych. Jak tylko zaczynasz przetwarzać dane osobowe, z automatu stajesz się ADO. Sytuacja oczywiście dotyczy firm i działalności gospodarczych, w ramach prowadzenia działań zarobkowych, ponieważ przetwarzając dane osobowe na użytek osobisty RODO nas nie dotyczy.

Przyjmując za pewnik, że każde call center to firma, i w każdym call center przetwarzane są dane osobowe, Administratorem w przypadku działalności gospodarczej staje się właściciel firmy a w przypadku spółek akcyjnych czy spółek z o. o. osoba prawna w postaci spółki.

Na administratorze danych osobowych ciążą praktycznie wszelkie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmie. Głównym obowiązkiem ADO jest wprowadzenie w firmie polityki bezpieczeństwa informacji i dbanie o jej przestrzeganie, co w praktyce przekłada się między innymi na:

  • stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych,
  • prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych,
  • zapewnienie kontroli nad przepływem danych osobowych,
  • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych,
  • powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD) - jeśli oczywiście zakres przetwarzanych danych nakłada w naszym przypadku taki obowiązek.

Podsumowując:

Jeśli prowadzisz telemarketing, możesz przyjąć za pewnik, że przetwarzasz dane osobowe.

Przetwarzając dane osobowe z automatu stajesz się Administratorem Danych Osobowych (ADO).

RODO zobowiązuje Cię więc do wprowadzenia i przestrzegania w firmie polityki przetwarzania danych osobowych - koniec i kropka.

Niniejszy artykuł nie stanowią porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w artykułach stanowią wyraz poglądów autorów na tematy związane z treścią przepisów prawa. Autorzy artykułu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.