Monitoring pracy w call center

Oprogramowanie call center, monitoring telemarketerów

Głównym zadaniem managera zarządzającego call center, jest dbanie o realizację założonych wskaźników sprzedaży i obsługi klienta. Aby sprawnie zarządzać telemarketingiem niezbędne są profesjonalne narzędzia w postaci Systemu Call Center Online z zaawansowanym modułem monitoringu pracy.

monitoring call center

  • Moduł monitoringu pozwala na raportowanie pracy zarówno całego call center, jak i poszczególnych telemarketerów. Manager zawsze posiada dokładną wiedzę o procesach zachodzących w call center.
  • W prosty sposób można odczytać informacje o: ilości i statusie przeprowadzonych rozmów, błędnych numerach, rozmowach przełożonych, nieodebranych telefonach itp.
  • Manager na bieżąco obserwuje przebieg rozmów, dzięki czemu widzi, który z telemarketerów w danym momencie rozmawia, z kim, w jakiej kampanii, jak długo trwa rozmowa itp.
  • Manager ma możliwość podsłuchania toczącej się w czasie rzeczywistym rozmowy i zareagowania w przypadku gdy ma do niej zastrzeżenia.
  • Każda z kampanii jest wyposażona w moduł statystyczny, w którym można zdefiniować parametry sukcesu i śledzić je w panelu monitoringu, za pomocą czytelnych wykresów.
  • Zaawansowany monitoring on-line pozwala na kontrolę pracy telemarketerów w czasie rzeczywistym.
  • Moduł monitoringu gromadzi dane statystyczne, nie tylko na temat przeprowadzonych rozmów, ale również na temat aktywności agentów, zbierając informacje o czasach zalogowania, czasach i powodach przerw. Tego typu dane są niezbędne w sprawnym zarządzaniu strukturą call center.
  • Każda funkcja monitorująca posiada kontekstową wyszukiwarkę danych i ma możliwość eksportu wyników wyszukiwania do Excela.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanego monitoringu pracy call center, manager zarządzający ma pełne informacje o efektywności zespołu, dzięki czemu  szybko może reagować w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu.