RODO w call center – obowiązki informacyjne

RODO w call center

Jak już wcześniej ustaliliśmy, prowadząc telemarketing trudno ustrzec się przetwarzania danych osobowych. Praktycznie każde call center podlega przepisom RODO i musi wypełniać związane z tym obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który został dość szczegółowo określony w RODO.

obowiązki informacyjne rodo w calll center, dane tajne i do ujawnienia

Przejrzyjmy w takim razie jakie formułki musi wyrecytować konsultant klientowi w przypadku przetwarzania jego danych.

  1. Podanie tożsamości i danych kontaktowych administratora danych. W tym przypadku chodzi o maksymalne ułatwienie dostępu osób, których dane dotyczą, do administratora ich danych osobowych.
  2.  W przypadku gdy w administrator powołał inspektora ochrony danych, podanie danych kontaktowych inspektora. RODO nie wskazuje na konieczność podania tożsamości inspektora danych osobowych, czyli jego imienia i nazwiska a jedynie jak powyżej danych ułatwiających kontakt z inspektorem.
  3. Wskazanie w sposób wyraźny i zrozumiały konkretnego celu lub celów przetwarzania danych osobowych. Określenie celów powinno być  przemyślane, ponieważ przetwarzanie danych w innym celu niż wskazany nie będzie prawnie możliwe, więc zabawa zacznie się od nowa.
  4. Jeśli istnieją inni odbiorcy danych masz obowiązek poinformowania o innych odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.
  5. Wskazanie okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane. Nie musi być to konkretna data, ale dość precyzyjne określenie czasu np. do czasu zakończenia umowy, do czasu zakończenia świadczenia usługi itp. Po tym czasie dane muszą być usunięte lub zanonimizowane
  6. Podanie informacji o prawach osób, których dane dotyczą. Chodzi głównie o informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  7. Podanie informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wg RODO Administrator ma obowiązek poinformować osobę, której dane dotyczą, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie informacji w zakresie wymogu podania danych, np określenie czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
  9. Podanie informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Profilowanie w świetle RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Uff... Trochę się tego zebrało. Ustawodawcy niestety nie oszczędzają gardeł naszych konsultantów, aczkolwiek w przypadku zebrania od klienta poszczególnych zgód możemy skorzystać z dobrodziejstw Systemu Call Center Online i zautomatyzować ten proces wykorzystując nagrane wcześniej komunikaty. Klient odpowiada klikając opcje na klawiaturze telefonu lub w bardziej zaawansowanych rozwiązaniach system call center może rozpoznawać odpowiedzi klienta.

Niniejszy artykuł nie stanowią porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w artykułach stanowią wyraz poglądów autorów na tematy związane z treścią przepisów prawa. Autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.