Wysyłka SMSów z Systemu Call Center

Oprogramowanie call center - wysyłka SMS

System Cal Center to nie tylko wykonywanie i odbieranie rozmów telefonicznych. Call Center Online to wielokanałowa platforma obsługi klienta umożliwiająca: rozmowy telefoniczne, wysyłkę SMSów, Voice Mailingu i e-maili. Już podstawowa konfiguracja daje możliwość niezmiernie szybkiej integracji z usługami SMSApi, co umożliwiając wysyłkę SMSów na telefony komórkowe.

 

14

  • System Call Center Online można zintegrować z usługą SMSApi, co umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych bezpośrednio ze skryptu obsługi jak również obsługę hurtowej wysyłki wiadomości SMS
  • Dzięki budowaniu wiadomości przy użyciu szablonów telemarketer może używać narzędzia plastycznie, modyfikując treść przekazu, w zależności od ustaleń z klientem poczynionych podczas rozmowy.
  • Możliwość wysyłania SMSów bezpośrednio ze skryptu rozmowy, podczas prowadzenia konwersacji z klientem, poprawia znacząco efektywność pracy telemarketera jak i skuteczność komunikacji przedsiębiorstwa z klientem.
  • Możliwość hurtowej wysyłki SMSów, daje możliwość szybkiego przekazania informacji bez angażowania do obsługi telemarketerów.

Moduł SMS pozwala na prowadzenie skutecznej kampanii komunikacyjnej z klientami bez ponoszenia kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników.