BAZA KLIENTÓW W SYSTEMIE CALL CENTER

Rekordy do Systemu Call Center można dodawać na kilka sposobów:

  • Najczęściej wykorzystywaną metodą jest import bazy danych z pliku CSV. Format CSV jest obsługiwany przez większość arkuszy kalkulacyjnych (Excel, Libre Office, Open Office itp.). Wystarczy przygotować odpowiedni zbiór danych, który zawiera co najmniej 1 kolumnę z numerami telefonów i zaimportować go do Systemu Call Center. Aby skorzystać z funkcjonalności importowania rekordów, należy być zalogowanym do Systemu Call Center na uprawnieniach administratora.

  • Kolejnym sposobem dodawania rekordów do kampanii jest dodawanie klientów pojedynczo. Każda z kampanii posiada określony format danych, do którego należy ręcznie wprowadzić dane klienta, za pomocą formularza. Ten sposób dodawania klientów do kampanii może być wykorzystywany zarówno z poziomu administratora, jak i z poziomu telemarketera. Dzięki pojedynczemu dodawaniu rekordów telemarketerzy mogą na bieżąco tworzyć bazę swoich klientów.
  • Trzeci sposób dodawania rekordów do kampanii, to pobieranie rekordów z zewnętrznych źródeł, z wykorzystaniem API. Dzięki temu System Call Center może być zasilany rekordami bezpośrednio z firmowego CRMa. Po wykonaniu kontaktu w Systemie Call Center informacje o wyniku rozmowy mogą zostać przekazane bezpośrednio do firmowego CRMa, również za pomocą API.