Jak okiełznać stres?

Zarządzanie call center

Stres jest kojarzony jako destrukcyjne zjawisko towarzyszące okresowo każdemu człowiekowi. Szczególnie narażone są osoby pełniące odpowiedzialne funkcje jak np. managerowie. Stawanie przed rozmaitymi wyzwaniami i konieczność radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami często skutkuje wzmożonym niepokojem,  spadkiem wydajności oraz nieporozumieniami pośród współpracowników, które negatywnie wpływają na - jakże istotną - atmosferę panującą w firmie.

stres managera call center

Narzucając sobie zbyt ambitne cele możemy się spodziewać, iż zostaniemy nimi prędko przytłoczeni. Niezrealizowane zadania generują frustracje, napięcia i ogrom niespokojnych myśli. Jak więc uporać się z natłokiem obowiązków jednak nie poddając się stresowi?

  • Stwórz listę zadań, rozpisz je na pomniejsze cele i określ etapy realizacji. W ten sposób postępy z każdym kolejnym wykreślonym punktem będą bardziej odczuwalne a finalny efekt będzie się sukcesywnie i nieubłaganie zbliżał.

Zgodnie ze słowami S. Wyszyńskiego: „Kto chce wejść na szczyt, mu­si zaczy­nać od dołu, a po­tem iść krok za kro­kiem, nie przys­pie­szając go. Zły to ta­ter­nik czy al­pi­nis­ta, który zaczy­na wspi­naczkę w góry od zry­wu i wiel­kiego wy­siłku. Dob­ry - idzie krok za kro­kiem, po­woli, spo­koj­nie.”

  • Rozdziel obowiązki. Wyznacz kompetentne osoby do wykonania projektu i pozwól sobie pomóc. Nie musisz wykonywać wszystkiego sam – podziel się pracą i odpowiedzialnością z innymi.
  • Zmień nastawienie. Niepowodzenia to najcenniejsza z lekcji! Traktuj wszelkie przeciwności jako możliwości nabycia nowych doświadczeń oraz mobilizację do dalszego wysiłku w celu zwieńczona próby sukcesem – oczywiście w granicach rozsądku. Co więcej, nie skupiaj swej uwagi wyłącznie na drodze do celu - pomyśl czasem o satysfakcji i innych nagrodach jakie Cię czekają po ukończeniu zadania.
  • Odpoczynek – aktywny i nie tylko. Zarówno ruch jak i odpowiednia ilość snu są niezbędne dla zachowania równowagi. Niedosypianie znacząco zmniejsza zdolność długotrwałej efektywnej koncentracji oraz tolerancję na niepowodzenia, jednocześnie potęgując roztargnienie i drażliwość. Natomiast regularny wysiłek fizyczny umożliwia nabranie dystansu do codziennych trudności. Nie zapominaj również o codziennej porcji leniuchowania. 😊

Należy przy tym pamiętać, że stres w zdrowej dawce jest niezbędny – motywuje do działania i podejmowania wyzwań, ułatwia koncentrację na dążeniu do celu jak i pokonywanie przeciwności życiowych.