Przerwy w pracy telemarketera

Przerwy telemarketera w systemie call center

Analizując Kodeks Pracy i przepisy BHP, w kontekście specyfiki działalności call center, należy wziąć pod uwagę kwestie związane z udzielania pracownikowi obowiązkowych przerw od pracy.

Pierwszy rodzaj przerw wiąże się z przepisami BHP, regulującymi zasady bezpieczeństwa pracy przy komputerze. Po każdej godzinie nieprzerwanej pracy przy komputerze, a do takich należy zaliczyć pracę w call center, pracownikowi przysługuje minimum pięciominutowa przerwa.

Drugi rodzaj przerw znajdziemy w Kodeksie Pracy, który reguluje obowiązek udzielenia pracownikowi piętnastu minut przerwy po sześciu godzinach pracy.

Zarówno przerwy wynikające z przepisów BHP jak i Kodeksu Pracy zaliczane są do czas pracy pracownika.

Jak kwestię przerw w pracy telemarketera wspomaga oprogramowanie call center?

System Call Center wyposażony jest w moduł zarządzania przerwami, z możliwością określenia słownika przerw, w którym możemy wskazać powód odejścia pracownika od stanowiska pracy. Np. przerwa regulaminowa, przerwa szkoleniowa, wyjście prywatne itp.

Pracownik wychodząc na przerwę określa jedynie w swoim panelu pracy rodzaj przerwy, natomiast manager call center jest o tym natychmiast informowany za pośrednictwem modułu monitoringu online.

Po zakończonym okresie rozliczeniowym, w prosty sposób, można z systemu call center wygenerować raport zawierający: datę, czas i rodzaj każdej z przerw w pracy telemarketera.

Dzięki temu mamy pewność, że praca odbywa się zgodnie  przepisami BHP i kodeksem pracy.