Scenariusze rozmów w systemie call center

Oprogramowanie call center

Zastosowanie w obsłudze klienta gotowych skryptów obsługi, usprawnia procesy biznesowe w firmie i sprawia, że rozmowy telemarketerów są uporządkowane i powtarzalne. Scenariusz rozmowy w call center

System Call Center Online udostępnia narzędzie "Skrypter", dzięki któremu w prosty sposób ułożysz zarówno proste jak i złożone scenariusze obsługi klienta:

  • Skrypter umożliwia budowanie indywidualnych scenariuszy rozmowy do każdej z kampanii telemarketingowych, co sprawia, że proces prowadzenia obsługi klienta jest uporządkowany i powtarzalny.
  • Telemarketer rozmawiając z klientem przechodzi przez skrypt rozmowy, który intuicyjnie podpowiada mu kolejne kroki scenariusza obsługi klienta.
  • Dzięki zastosowaniu ustalonych formatek, telemarketer nie ma możliwości popełnienia błędu podczas zbierania informacji o rozmówcy i o przebiegu rozmowy.
  • Telemarketer może wysyłać do rozmówcy e-maile i SMSy o ustalonej treści bezpośrednio ze skryptu rozmowy, dzięki czemu praca telemarketerów jest bardziej wydajna.
  • Skrypt rozmowy umożliwia zaplanowanie kolejnej rozmowy z klientem w konkretnym dniu i godzinie. System sam poda telemarketerowi rozmowę w ustalonym z klientem czasie, dzięki temu żadna z rozmów nie zostanie pominięta lub zapomniana.
  • Prostota obsługi skryptów rozmowy sprawia, że szkolenie telemarketera z obsługi systemu, trwa nie więcej jak 10 minut. Dzięki prostocie obsługi, wdrożenie systemu nie wiąże się z żadnym zaburzeniem ciągłości pracy telemarketerów.
  • Wewnątrz skryptu można umieścić składniki firmowego systemu CRM, co jeszcze bardziej usprawnia proces obsługi klienta.
  • Scenariusze rozmów można klonować i przepinać pomiędzy kampaniami, co sprawia, że system jest niezmiernie elastyczny i szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków biznesowych

Skrypter w Systemie Call Center Online jest intuicyjnym narzędziem, dzięki któremu w kilka minut stworzysz scenariusz rozmów odwzorowujące dokładnie procesy obsługi klienta w Twojej firmie. Jeśli chcesz sprawdzić jak pracuje się na scenariuszach rozmów skontaktuj się z nami i przetestuj przez 30 dni za darmo System Call Center Online