Call center w chmurze wymagania techniczne łącza internetowego

Systemy call center

Aby rozpocząć korzystanie z systemu call center w chmurze należy posiadać: komputer podłączony do internetu i słuchawki z mikrofonem. Zanim zmówisz system call center w chmurze, zacznij od sprawdzenia jakości łącza internetowego. Przepustowość internetu musi wynosić minimum 300 Kb/s na każde stanowisko. Wartość przepustowości łącza musi być zmierzona w obydwie strony. Zarówno download (pobieranie danych) jak i upload (wysyłanie danych) muszą spełniać wymagania minimalnej przepustowości.call center wymagania techniczne

Jeśli pracujesz sam, wystarczy podstawowe łącze internetowe udostępniane praktycznie przez każdego operatora internetowego. Obecnie rzadkością jest aby przepustowość podstawowych łącz internetowych była niższa niż 512 Kb/s. Jeśli jednak w danej lokalizacji będzie znajdować się większa ilość stanowisk, należy przemnożyć ilość jednocześnie aktywnych stanowisk przez minimalną przepustowość. Odpowiednio dla 20 stanowisk będzie to: 20 x 300 Kb/s, czyli 6-megowe łącze internetowe. Pamiętaj że mówimy o przepustowości zarówno upload jak i download. Jak sprawdzić przepustowość? Np:. odstępnymi w internecie narzędziami takimi jak: www.speedtest.net

Kolejnym paramentem określającym jakość łącza internetowego jest jego stabilność, charakteryzująca się krótkimi PINGami i brakiem problemów z gubieniem pakietów. Podstawową informację o czasie PINGów otrzymasz już sprawdzając przepustowość łącza narzędziem speedtest. Jeśli PINGi wynoszą do kilkudziesięciu milisekund, wszystko jest w porządku. Jeśli czasy PINGów wyrażone są w setkach milisekund i co gorsza, co jakiś czas nie wracają w ogóle, oznaczać to będzie problemy z jakością połączeń telefonicznych. W takich przypadkach należy zwrócić się do operatora internetowego i zlecić diagnostykę łącza.

Ostatnim sprawdzianem jest test praktyczny. W tym celu należy zamówić 30-dniowy darmowy dostęp do systemu call center online i przeprowadzić test praktyczny na żywym organizmie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w diagnostyce Twojego łącza internetowego, skontaktuj się z nami. W kilka minut otrzymasz odpowiedź, czy Twoje łącze internetowe spełnia wymagania techniczne, niezbędne do pracy na systemie call center online.