RODO a dzwonienie do firm

RODO w call center

Temat, który dość często pojawia się w pytaniach na temat przetwarzania danych osobowych w call center - czy prowadząc akcje telemarketingowe tylko w kanale B2B, Call Center podlega RODO?

telefon, dzwonienie do firm, RODO, stary telefon, wybieranie numeru, notatki podczas dzwonienia

To zależy. Czyli odpowiedź jak zwykle nie jest jednoznaczna, ponieważ wymaga analizy pewnych faktów związanych z formą prowadzenia firmy, i zakresem przetwarzanych informacji.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić formę prawną firmy, z którą mamy zamiar nawiązać kontakt telemarketingowy. Najbardziej popularne to:

  • działalność gospodarcza
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna

Jak rozpoznać z jaką formą prowadzenia firmy mamy do czynienia? Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością możemy rozpoznać po określeniu "Sp. z o. o." w nazwie np: TMSolution Sp. z o. o. Spółkę akcyjną rozpoznamy po nazwie zakończonej określeniem "SA." np: Bank Pekao SA., natomiast działalność gospodarczą rozpoznamy po tym, że w nazwie znajduje się imię i nazwisko właściciela firmy np: Gumex Jan Kowalski.

Rozważając zagadnienia RODO w kanale B2B sprawa rozbija się właśnie o imię i nazwisko w nazwie firmy.

O ile spółki kapitałowe czyli z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne mają własną osobowość prawną i nie są związane z konkretną osobą fizyczną właściciela firmy, o tyle działalność gospodarcza jest formą aktywności przedsiębiorcy na danym rynku. Przedsiębiorca, to konkretna osoba fizyczna, czyli człowiek posiadający konkretne dane osobowe, a więc jego dane osobowe są prawnie chronione przez RODO. Dzwoniąc do firm typu działalność gospodarcza, możesz uznać że przetwarzasz dane osobowe.

Żeby jednak nie było tak prosto, prowadząc akcje telemarketingowe wśród spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, scenariusz rozmowy przewiduje zazwyczaj gromadzenie danych osób kontaktowych, np Jan Kowalski prezes Spółki Abecadło SA. Zbieranie przez telemarketera takich danych oznacza że przetwarzasz dane osobowe i automatycznie stajesz się ich administratorem, z wszelkimi konsekwencjami ich przetwarzania.

W takiej sytuacji, Twoim obowiązkiem jest podpisanie z dostawcą Systemu Call Center osobnej umowy na powierzenie danych osobowych do przetwarzania. Pamiętaj o tym nawet jeśli system call center używasz za darmo, w formule wsparcie na starcie.

 

Niniejszy artykuł nie stanowią porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w artykułach stanowią wyraz poglądów autorów na tematy związane z treścią przepisów prawa. Autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.