Telemarketing jako praca zdalna

System call center do pracy zdalnej

Pracownicy coraz chętniej wybierają opcję pracy w domu czyli home office. To świetna opcja dla osób niepełnosprawnych, osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin, czy mieszkających daleko od biura. System Call Center Online daje możliwość stworzenia rozproszonego call center.
Mimo że doradcy pracują w wielu lokalizacjach, manager monitoruje ich pracę online. Dla firmy zyskiem jest mniejsza powierzchnia biurowa, mniejsze koszty mediów, mniejsza ilość zwolnień lekarskich. Pracownicy nie tracą czasu na dojazdy, pracują w otoczeniu, które znają i lubią.

home office


Telemarketer pracujący w domu musi jedynie zadbać o komputer z dostępem do internetu i wyposażyć go w słuchawki z mikrofonem. Wymagania dla komputera to minimum 2-rdzeniowy procesor i 2GB RAM. Łącze internetowe to minimum 512 Kb/s. Preferowana przez system Call Center Online przeglądarka to Mozilla Firefox lub Chrome

Manager może zarządzać zespołem tak, jakby telemarketerzy byli w firmie. Do tego celu służy moduł monitoringu online, gdzie manager widzi: w jakiej kampanii telemarketer jest zalogowany, z kim w danym momencie rozmawia, jak długo trwa rozmowa, jak długo i z jakiego powodu pracownik jest na przerwie itp. W razie potrzeby manager może podsłuchać rozmowę na bieżąco, a jeśli trzeba, może wesprzeć telemarketera radą przesłaną na jego pulpit w systemie call center.

W call center Online znajdziesz również moduł video przeznaczony do szkoleń telemarketerów pracujących, właśnie w systemie home office.
Sprowadź nasz system do zarządzania pracą zdalną. Dostaniesz go na 30 dni za darmo!