Telemarketing jako wparcie dla agenta ubezpieczeniowego.

Oprogramowanie call center

Mechanizmy call center wspierają  pracę agenta ubezpieczeniowego na wielu etapach działalności.  Z naszych doświadczeń wiemy, że większość doradców ubezpieczeniowych pracuje na klientach z polecenia.

telemarketing ubezpieczenia

Coraz więcej towarzystw zmienia tryb podpisywania polis, zamykając kontakt z klientem jedynie w zdalnych kanałach obsługi.  W rezultacie  większość spraw omawiamy i finalizujemy wyłącznie przez telefon i maila.  Systemy CRM towarzystw ubezpieczeniowych wysyłają alerty o kończących się terminach polis, posiadanych przez naszych  klientów. Jeśli agent ubezpieczeniowy gromadzi dane o swoim kliencie zbierając informacje o ubezpieczeniach w innych towarzystwach, pojawia się szansa na przejęcie tych usług.   Jak można wykorzystać tę wiedzę?

Jedną z opcji  jest przeprowadzenie profesjonalnej kampanii telemarketingowej.  Wymaga to skompletowania danych klientów, informacji o kończących się polisach i ich zakresach. Kolejnym etapem jest przygotowanie informacji o tym, co nowego możemy klientom zaproponować. W tego typu kampaniach telemarketingowych z użyciem  Systemu Call Center Online polecamy użycie Manual Dialera.  Dzięki niemu możemy zapoznać się z danymi i aktualną polisą klienta jeszcze przed połączeniem z nim.  W trakcie rozmowy ustalamy, czy finalizujemy sprawę za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czy spotkamy się z klientem osobiście. Decydujemy: finalizujemy on-line, zapraszamy klienta do biura lub spotykamy się w terenie. Jak w każdej rozmowie ubezpieczeniowej, rozmówcę warto poprosić o referencje, by zbudować system poleceń. Z kontaktów z rekomendacji budujemy kolejną kampanię telemarketingową.

Co, jeśli nie chcemy przeprowadzić kampanii telemarketingowej? Możemy przygotować kampanię SMSową. Do wyboru masz dwa rodzaje SMSów: tekstowy lub głosowy. Zwykły SMS umożliwi masową wysyłkę wiadomości tekstowych, np. z przypomnieniem o wygasającej polisie i z prośbą o kontakt.  Natomiast zaletą SMSa głosowego jest niski koszt (voice sms kosztuje tyle co rozmowa) i możliwość nagrania znajomego głosu agenta ubezpieczeniowego.

Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem systemu w swojej kancelarii ubezpieczeniowej, skontaktuj się.